MTK-Lappi ja tuottajayhdistykset ovat lappilaisten asialla

MTK-liitot ja -yhdistykset sekä metsänhoitoyhdistykset vastaavat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien alueellisesta edunvalvonnasta ja yhteydenpidosta alueellisiin ja maakunnallisiin päätöksentekijöihin sekä vaikuttavat keskusliiton toimintaan.

Lapin tuottajaliitto valvoo maakuntatasolla

MTK-Lapin tehtävänä on huolehtia maantalouden, metsätalouden ja maaseutuyrittämisen toimintaedellytysten turvaamisesta Lapissa. Seuraamme muun muassa Lapin maakuntakaavoituksen, tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden ja liikennesuunnitelmien etenemistä ja pyrimme vaikuttamaan niihin.

Liitollemme tärkeitä ovat yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi meijerit ja teurastamot, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), aluehallintovirasto (AVI) ja Lapin liitto.

MTK-Lapin johtokunnassa toimivat jäsenet ovat tuottajayhdistyksiemme valitsemia. Jäsenet voivat vaikuttaa päätöksentekoomme oman paikallisyhdistyksensä toiminnan kautta.


Tuottajayhdistys valvoo etuja paikallistasolla

Tuottajayhdistyksellä on merkittävä rooli yhteydenpidossa kuntiin. Tuottajayhdistys valvoo jäsenten etuja paikallisella ja kuntatasolla. Näitä asioita ovat muun muassa maatalousyritysten tukeminen sekä maankäyttö- ja kaavoitusasiat.

Tuottajayhdistys tekee myös virkistystoimintaa pikkujoulujen, kerhojen ja tupailtojen muodossa.

Jäsen voi edunvalvonta-asioissa ottaa yhteyttä yhdistyksensä puheenjohtajaan, sihteeriin tai johtokunnan jäseneen.