Takaisin Porot pohjoisen maaseudulla

Artikkeli – Maatalous ja suomalainen ruoka

Porot pohjoisen maaseudulla

28.02.2022

Poroja on poronhoitoalueella miltei 200 000 kappaletta. Poronhoitoalue koostuu 54 paliskunnasta, jotka toimivat itsenäisesti.

Poronhoitoalueella toimii kaksi tuottajaliittoa: MTK-Lappi ja MTK-Pohjois-Suomi. Niillä on yhteinen porotalousvaliokunta, joka käsittelee kulloinkin ajankohtaisia maatalouden ja porotalouden yhteensovittamiseen liittyviä asioita.
 

Poro pellolla - mitä tehdä?
 

Mitä viljelijä voi ja mitä hänen kuuluu tehdä, kun hänen maillaan on poroja laiduntamassa?


Ilmoita paliskunnalle. Poroisäntien yhteystiedot löydät alta:

Aina kannattaa ottaa kuvia digi-kameralla tai kännykällä siten, että päivämäärä näkyy.

Tällä pystyt näyttämään helpommin mahdollisen vahingon toteen. Ota kuvia, vaikka vahinko olisi pieni. Monta pientäkin vahinkoa pitää pystyä näyttämään toteen ja ilman kuvia ja muistiinpanoja se on vaikeata.

Neuvottele paliskunnan tai poroisännän kanssa mahdollisista korvauksista.
Jos neuvottelut paliskunnan kanssa eivät johda mihinkään, ota kirjallisesti yhteyttä porovahinkolautakuntaan. 

 

Porovahinkolautakunta

Porovahinkolautakunta on riippumaton asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on pyynnöstä antaa lausuntoja seuraavista aiheista:

  • mikä on paliskunnan poronhoitolain 32 §:ssä tarkoitettu aitaamisvelvollisuus
  • ovatko porot aiheuttaneet 34 §:ssä tarkoitettua korvattavaa vahinkoa ja mikä on vahingon suuruus vahinkolajeittain eriteltynä
  • mikä on 43 §:n 4 momentissa tarkoitettu porojen käypä arvo paliskunnan tietyissä etuosto-oikeustilanteissa

Porovahinkolautakunnalle kuuluu myös sovittelu edellä mainituissa riita-asioissa.
Lautakunnan jäsenet ovat sivutoimisia ja toimivat virkavastuulla. Lautakunnan hallintopalveluista huolehtii Ruokavirasto.