null Maatilojen varautuminen Kajaanissa

Maatilojen varautuminen Kajaanissa

MPK:n Kajaanin koulutuspaikka järjestää Maatilojen varautuminen -kurssin Kajaanin varuskunnassa 23.–24.11.2021. Kurssille on mahdollista osallistua myös etänä Teams-sovelluksen välityksellä.

Tapahtuman alkamisajankohta

pvm. 23.11.2021

klo

Tapahtuman päättymisajankohta

pvm. 24.11.2021

Sijainti

Kajaanin varuskunta, Teams

Tapahtuman kuvaus

Kurssin käytyään osallistuja tuntee yhteiskunnan varautumisen yleisjärjestelyitä, maatalouteen ja tilojen toimintaan läheisesti liittyvien toimijoiden tehtäviä varautumisessa, elintarvikehuollon  ja  siinä erityisesti alkutuotannon osuuden kansallisessa huoltovarmuudessa sekä tietää tiloihin kohdistuvia uhkia ja tuntee tilatason varautumistoimia.

 

Kurssin ensisijaisia kohderyhmiä ovat pohjoissuomalaiset maatalousyrittäjät ja maaseutuhallinnon viranhaltijat, mutta kurssi soveltuu myös muille maataloustuotantoon liittyville toimijoille, kuten esimerkiksi maatalousneuvonnan asiantuntijoille.Kurssille ilmoittautuminen MPK:n internet-sivuilla (www.mpk.fi/koulutuskalenteri) Kajaanin  koulutuspaikan  kohdalla  "Maatilojen  varautuminen".Internetissä  ilmoittautuminen vaatii rekisteröitymisen MPK:n järjestelmään. Ilmoittautuminen on mahdollista myös suoraan kurssinjohtajalle sähköpostilla tuomas.vatanen(at)hotmail.com tai tekstiviestillä numeroon 044 513 4614. Viestissä on mainittava nimi, sähköpostiosoite, mahdollinen ruoka-aineallergia sekä tieto etäosallistumisesta. Ilmoittautuminen viimeistään  1.11.2021.Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla tarkemmat kurssiohjeet.  Kurssi  on  osallistujille  maksuton. Kurssin kustannuksista  (opetus, ohjelman mukaiset ruokailut yms.) vastaa Huoltovarmuusorganisaation Alkutuotantopooli. Matkakustannuksia ei korvata. Varautumiskurssi rinnastetaan kertausharjoitukseen, joten maatalousyrittäjät voivat saada sijaisapua kurssin ajaksi.Kurssin suorittaneille reserviläisille esitetään myönnettäväksi yksi rinnasteinen kertausharjoituspäivä.Lisätietoja kurssista antavat kurssinjohtaja Tuomas Vatanen 044 513 4614 ja valmiuspäällikkö Jari Ruskela 040 821 4826.