null Maaseutunuorten terveiset syyskokouksessa MTK-Lapin tuottajaväelle

Uutinen

Maaseutunuorten terveiset syyskokouksessa MTK-Lapin tuottajaväelle

15.12.2020

Lapin maaseutunuorten jaosto toi syyskokouksessa esille toimenpideideansa maaseutuelinkeinojen jatkuvuuden turvaamiseksi Lapissa.

Lapin maaseutuelinkeinojen jatkuvuuden kannalta maaseutunuoret haluavat edunvalvontamme ottavan huomioon toimintaansa kehittävät maatalousyritykset eritoten nyt, kun tuotantomääriä rajoitetaan ja suunnataan lisäarvotuotannon ympäristötekijöihin.

Lapin maaseutunuorten jaoston puheenjohtaja ja johtokunnassa maaseutunuoria edustava Aleksi Kortesalmi oli MTK-Lapin syyskokouksessa kertomassa jaoston laatiman kirjelmän sisällön.

Maaseutunuorten mukaan tuotantoeläinten hyvinvointi ja tuotannon ympäristövaikutukset tulevat määrittelemään tuotteiden hintaa ja kysyntää yhä enemmän.

Jaoston laatimat toimenpide-ehdotukset ovat seuraavat:

1. Hyvinvointi-investointien lisääminen laskemalla investointitukien alarajaa ja laajentamalla tuen piiriin ulkoilutuksen mahdollistavat investoinnit
2. Polku maatalousyrittäjäksi = Rahoituslaitosten kanssa tulisi tehdä enemmän yhteistyötä, jotta elinkelpoisten tilojen omistajavaihdokset olisivat järkevästi toteutettavissa
3. Lappilaisten maatilojen Tinder = tarvitaan taho, joka kokoaa yhteen maaseudulle yrittäjäksi haluavat kohtaamaan heidät, jotka ovat jo elämäntyönsä saaneet valmiiksi