null Lypsyjen välissä -päiville oli kysyntää

Uutinen

Lypsyjen välissä -päiville oli kysyntää

1.4.2022

Lapin tuottajaliiton järjestämillä MTK-yhdistyspäivillä kävi noin 50 jäsentä yhteistä aikaa viettämässä ja ajankohtaisista asioista juttelemassa. Lypsyjen välissä -tilaisuudet korvasivat vielä tänä vuonna perinteiset tuottajayhdistysten neuvottelupäivät.

Lypsyjen välissä -tapahtumat järjestettiin kolmena päivänä eli Tervolassa Louen koulutilalla, Pellossa Vihreällä pysäkillä ja Sallassa Sallatunturin tuvilla maalis-huhtikuun vaihteessa. Louella osallistujat saivat kuulla koulutilan uudet kuulumiset ja muualla kokoontumiset olivat ohjelmasta vapaita.

Muun muassa CAP, uuden maa- ja metsätalousministerin valita ja hallituksen päättämä 300 miljoonan euron huoltovarmuuspaketti olivat päällimmäisenä mielessä Sallan tilaisuuden tuottajilla.

Huoltovarmuuspaketti herätti arveluita, että josko sitä ja eurojen kohdentamista sittenkään oli mietitty loppuun saakka. Toiveena ja vaatimuksena viljelijöillä oli ollut, että eurot kohdennettaisiin nimenomaan ruuantuotantoon. Näin ei aivan käynyt. Myöskin tukipaketin eurojen olisi toivottu kilahtavan tuottajien tileille heti.

”MTK on kyllä tehnyt töitä tukipaketin eteen, mutta valtio menee liiaksi EU:n yhteisen maatalouspolitiikan taakse jakoperusteita perustellessaan”, viljelijät moittivat.

Keskusta on valinnut Antti Kurvisen uudeksi maa- ja metsätalousministeriksi. Viljelijät pohtivat uuden ministerin kestävyyttä nykyisessä maatalouspoliittisessa tilanteessa. Toisaalta ilmoille laitettiin ajatus siitä, että olisiko jälleen aika puolueettomalle maa- ja metsätalousministerille, kuten Kalevi Hemilä aikanaan oli.

”Löytyisikö sitten paremmin uskallusta tehdä vahvoja päätöksiä”?

Sallalla on maarajaa Venäjän kanssa, joten myös Ukrainan sota ja sen vaikutukset antoivat aihetta keskustelulle. Tuottajille on korostettu varautumista, ja vaikka Venäjän hyökkäystä Suomeen pidetään epätodennäköisenä, vaikuttaisi se toteutuessaan itärajan kuntien elämään. 

Viljelijöiden ahdinko vilahteli Sallan viljelijöiden puheissa tämän tästä. Vaikka tuotantopanosten kohonneet kustannukset ja yleensäkin talousongelmat ovat olleet nyt paljon julkisuudessa, toivottiin vieläkin laajempaa julkisuuden hyödyntämistä tilanteen parantamiseksi. 
 

Auni Vääräniemi