Takaisin Lomitusalue muuttuu - palveluiden luvataan pelaavan

Uutinen

Lomitusalue muuttuu - palveluiden luvataan pelaavan

09.06.2022

Pohjoisen lomituksen toiminta-alue muuttuu tammikuussa 2023, kun Muhos aloittaa Pohjois-Suomen lomituksen vastuukuntana. Suurlomitusalueeseen tulevat kuulumaan myös Lapin tämänhetkiset paikallisyksiköt. Uudistusta valmistellaan nyt erillisellä hankkeella.

Tammikuussa 2023 aloittavaan lomituksen suurpaikallisyksikköön yhdistyvät nykyisten Posion, Sallan, Sodankylän ja Ylitornion sekä Muhoksen, Siikalatvan, Ristijärven ja Sotkamon paikallisyksiköiden toiminta-alueet. 

Uudistus on osa Melan laajaa lomituspalveluverkoston vahvistamista. Vastaavia toiminta-alueiden yhdistämisiä on tehty jo esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla, Kaakkois-Suomessa ja Etelä-Suomessa. Vuoden 2023 alussa maamme lomituspalvelut ovat tiivistyneet 12 paikallisyksikköön.

Aikataulu on tiukka

Mela tukee paikallisyksiköiden yhdistymistä erillisellä hankkeella. Pohjois-Suomessa uudistusta valmistelevat Ylitornion paikallisyksikön lomituspäällikkö Teija Kannala ja Posion paikallisyksikön lomituspäällikkö Janne Pätsi. Heidän työnään on kehittää hyviä käytäntöjä lomitustoiminnan eri osa-alueille. 

”Meidän tehtävänämme on varmistaa, että kaikki yksityiskohdat kuten asiakaspalvelu ovat kunnossa, kun uusi paikallisyksikkö aloittaa. Kun kahdeksan paikallisyksikköä yhdistyy, niin tietysti kaikissa näissä on ollut omat toimintatavat. Tavoitteena onkin siirtää parhaat toimintatavat uuteen suurpaikallisyksikköön”, Teija Kannala kertoo.

”Tähän mennessä olemme tehneet taustatyötä, kuten olleet yhteyksissä paikallisyksiköiden kanssa, kuulleet lomittajien edustajia ja vetäneet työryhmiä. Aikataulu valmistelulle on tiukka. Toisaalta valmistelussa on ollut hyvä henki ja tieto uudistuksesta tuli jo vuosi sitten. Tietoa on ehditty prosessoida. Yksiköt katsovat jo nyt tulevaisuuteen ja toimijoiden osallistuttaminen työryhmiin on ollut toimivaa”, Janne Pätsi lisää.

Työtehtävät keskitetään

Lomituspalveluiden käyttäjille uudistus näkyy ehkä selvinten asiakaspalvelun uudelleen organisoinnissa. Kannalan ja Pätsin mukaan tulevassa lomitusyksikössä asiakaspalvelu keskitetään siten, että yksi henkilö ottaa palvelupyynnöt vastaan ja ohjaa työn oikeille ihmisille. 

”Käytännössä asiakaspalvelu on auki virka-aikana kello 9–15. Päivystyksen järjestäminen on vielä harkinnassa, sillä laki ei vaadi päivystystä, eikä sitä nytkään ole kaikissa paikallisyksiköissä. Lomittajille sen sijaan päivystys kuuluu työturvallisuuteen”, Kannala sanoo. 

”Jatkossa työtehtäviä keskitetään ja eriytetään, jolloin toimijat pystyvät keskittymään omaan työhönsä. Esimerkiksi laskutuksen hoitaa yksi henkilö”, Pätsi jatkaa.

Asiakaspalveluun valmistellaan myös takaisinsoittojärjestelmää. Korona vauhditti osaltaan sähköisten palvelujen käyttöä, jonka käyttämiseen kannustetaan edelleen. Lomituspalveluiden tukena olevaa sähköistä Lomitusnettiä ei tarkoitus vielä lähivuosina uudistaa.

Kannala ja Pätsi iloitsevat sitä, että Lomitusnettiä osataan kuitenkin jo käyttää enenevässä määrin. Kiitosta lomituspäälliköt antavat myös sähköpostin ja sähköisten asiakirjojen hyödyntämistä lomitusasioissa. 

Säästöt hallinnosta

Uudessa yksikössä työtä tehdään kolmessa tiimissä, joista yksi tekee vuorollaan töitä asiakaspalvelussa. Ensimmäisen tiimin muodostavat nykyisistä paikallisyksiköistä Ylitornio, Sodankylä ja Salla. Toinen tiimi tulee Posiosta, Sotkamosta ja Ristijärvestä. Kolmannen tiimin muodostavat Muhos ja Siikalatva.

Säästöt tulevat uudistuksessa hallinnon säätämisellä, sillä suuressa yksikössä on helpompi tehdä hallintoa. Kaikki työntekijät siirtyvät uuteen paikallisyksikköön vanhoina työntekijöinä, eikä lomittajia ole tarve vähentää. 

”Lähtökohtaisesti lomittajat tekevät työnsä tutuilla alueillaan. Vaikka paikallisyksikkö kasvaa, ei ole tarkoitus ajattaa Kuhmosta lomittajaa Utsjoelle”, Teija Kannala sanoo.  

Vanhat toimipaikat säilyvät suurimmaksi osin. Ainakin Tervolaan ja Ylitorniolle on jäämässä lomitustoimistot. Teija Kannala korostaa, että asiakaspalvelua ei näissä samassa määrin pystytä tarjoamaan.

Teija Kannalan ja Janne Pätsin vetämän valmistelutyön on oltava päätöksessään ennen 1.1.2023, jolloin uusi paikallisyksikkö aloittaa toimintansa. Loppuvuoden aikataulu onkin kiireinen. 

”Syksyllä järjestämme viljelijätapaamisia ja tiedotamme lisää asioista. Avoimia kysymyksiä ei voi jäädä ilmaan leijumaan. Lopputavoitteena on, että ensi vuonna aloittava Pohjois-Suomen paikallisyksikkö on maamme paras”, Kannala sanoo.

Luvut

Pohjois-Suomen lomitusyksikkö koskettaa tällä hetkellä kaikkiaan 1 474 yrittäjää.
Uuteen paikallisyksikköön tulee noin 70 000 lomituspäivää. 
Vakituisia lomittajia paikallisyksikköön siirtyy 250 henkilöä.
 

Auni Vääräniemi, teksti ja kuva