Takaisin Aino Kurtista kenttäpäällikkö Lappiin

Uutinen

Aino Kurtista kenttäpäällikkö Lappiin

15.01.2024

MTK:n Metsänomistajat linjan Lapin kenttäpäällikkönä on 1.1.2024 aloittanut metsätalousinsinööri (AMK) Aino Kurtti. Hän siirtyy MTK:n palvelukseen LVIS-tukkuliiketoiminnasta aluepäällikön tehtävistä.

Kenttäpäällikkö Aino Kurtti vastaa Lapin metsänomistajien edunvalvonnasta ja yhteistyöstä Metsänhoitoyhdistysten kanssa ja toimii yhteystyössä MTK-Lapin tuottajaliiton kanssa maankäyttö- ja metsäasioissa.

"Metsä on osa suomalaisten mielenmaisemaa, mutta metsä on aina myös jonkun omaisuutta ja metsiin liittyy vahvoja tunnesiteitä. Metsänomistajat ovat vastuullisella metsänhoidolla osaltaan ratkaisemassa ympäristö- ja ilmastokysymyksiä”, Kurtti sanoo. 

Aino Kurtti muistuttaa, että metsäkysymysten ääreen kokoontuu niin iso joukko, että on tärkeää pitää yksityisen metsäomistajan oikeuksista ja pärjäämisestä huolta. Lapissa metsiin liittyy myös erityiskysymyksiä. 

”Lapissa on otettava erityisen hyvin huomioon, ketkä käyttävät metsää ja kuka määrittelee metsänkäytön ja omaisuuden käytön. Yksityismetsistä pidetään hyvää huolta pitkällä aikavälillä. Metsänomistajat tietävät, kuinka arvokasta metsä on sekä taloudellisessa että ekologisessa mielessä”.

MTK:n metsänomistajat linjan kenttäorganisaatiossa toimii 11 maakuntiin hajautettua kenttäpäällikköä. He hoitavat metsänomistajien alueellista maankäyttö- ja metsäelinkeinopoliittista edunvalvontaa ja pitävät yllä suhteita sidosryhmiin.

Aino Kurtti seuraa tehtävässään MHY Metsä-Lapin johtajana aloittanutta Annakaisa Heikkosta.

Lisätiedot:         
Kenttäpäällikkö Aino Kurtti, p. 050 302 6516, aino.kurtti@mtk.fi