MTK-Lappi ja tuottajayhdistykset ovat lappilaisten asialla


MTK-liitot ja -yhdistykset sekä metsänhoitoyhdistykset vastaavat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien alueellisesta edunvalvonnasta ja yhteydenpidosta alueellisiin ja maakunnallisiin päätöksentekijöihin sekä vaikuttavat keskusliiton toimintaan.

Lapin tuottajaliitto valvoo maakuntatasolla

MTK-Lapin maakunnallinen rooli on vaikuttaa Lapin maakunnan kehittämiseen. Hoidamme maakunnallista edunvalvontaa muun muassa maakuntakaavoituksessa, ympäristöluvissa ja suojeluohjelmista päätettäessä.

Meidän liitolle tärkeitä ovat maakunnalliset yhteistyökumppanit, esimerkiksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), aluehallintovirasto (AVI), maakuntaliitto ja metsäkeskus. Jäsenet voivat olla yhteydessä meidän MTK-Lapin luottamus- ja toimihenkilöihin ja saada sitä kautta apua. Jäsenet voivat myös vaikuttaa päätöksentekoon tuomalla esiin omat näkemyksensä ja ennen kaikkea osallistumalla paikallisyhdistyksen toimintaan!

MTK-Lapin väen yhteystiedot löytyvät etusivulta ja liiton johtokunnan tiedot omalta sivultaan.


Tuottajayhdistys valvoo etuja paikallistasolla

Lapissa paikallinen tuottajayhdistys valvoo jäsenten etuja paikallisella ja kuntatasolla. Näitä asioita ovat muun muassa maankäyttö- ja kaavoitusasiat, suojelu- sekä rakentamisasiat.

Tuottajayhdistys tekee myös virkistystoimintaa pikkujoulujen, kerhojen ja tupailtojen muodossa.

Yhdistyksellä on merkittävä rooli yhteydenpidossa kuntiin. Jäsen voi edunvalvonta-asioissa ottaa yhteyttä maataloustuottajien yhdistyksen puheenjohtajaan tai sihteeriin. Yhteystiedot löytyvät yhdistysten sivuilta.